Joseph Brentner. A Catalogue of His Works (Brk)

Dokumenty

1676, 20. června, Pyšely

Hraběnka Alžběta z Hallweilu propouští z poddanství Johanna Georga Brentnera, jenž se narodil v Lipové v severních Čechách a po sedmnáct sloužil jejímu synovi hraběti Františku Antonínovi

1684, 13. února, Dobřany

"Spectabilis ac doctissimus Dominus" Johann Georg Brentner si bere za ženu Annu Kateřinu Bittermannovou, dceru místního měšťana.

1686, 2. září, Dobřany

Pokřtěn prvorozený syn manželů Brentnerových Johann Joseph, umírá po půl roce

1689, 3. listopadu, Dobřany

Křest budoucího skladatele Jana Josefa, syna Johanna Georga a Anny Kateřiny.

1703, Jindřichův Hradec

Brentner se stává členem latinské kongregace Zvěstování Panny Marie při jezuitském gymnáziu v Jindřichově Hradci

1716, Praha

Dedikace Brentnerovy první tištěné sbírky

1717, 31. října, Praha

Hudební ředitel Sebastian Erhard předkládá k proplacení seznam hudebnin koupených na příkaz hraběte Johanna Franze Thuna

1717, Praha

Dedikace Brentnerovy druhé tištěné sbírky

1718, Graz

Brentner komponuje hudbu pro novénu k sv. Terezii z Ávily ve Štýrském Hradci, pro tamní bosé karmelitky ji v Praze u skladatele objednal prior zdejšího karmelitánského kláštera P. Carl Joseph à Sigismundo

1721, Praha

Pražské karmelitky zavádějí po vzoru ostatních klášterů provincie novénu ke sv. Terezii z Ávily

1726, Dobřany

Brentner uveden v soupisu dobřanských literátů

1727, 13. ledna, Mirošov

Skladatel je svědkem na svatbě svého mladšího bratra Františka Antonína, jenž si bere ovdovělou Annu Barbaru Schwertnerovou

1742, 28. června, Dobřany

Josef Brentner umírá jako svobodný mládec a slavný skladatel nezaopatřen, neboť utonul v řece

1742, 28. června, Dobřany

Dobřanský kaplan Bedřich Hroznata si ve svém deníku poznamenává okolnosti skladatelovy smrti